Home

1 Korinthe 13 lied

1 Korintiërs 12:12-30 Kom laat ons deze dag: LB 672 1 Korintiërs 13 Liefde, eenmaal uitgesproken: LB 791 1 Korintiërs 13 Hoog als de hemel de liefde: LB 790 1 Korintiërs 13:7-8 Wie oren om te horen heeft: LB 320 1 Korintiërs 13:12 Wat vrolijk over U geschreven staat: LB 324 1 Korintiërs 13:13 Het heil des hemels werd ons deel: LB 966 1. Het lied van de liefde. Het lied van de liefde PrekenWeb - Ds. D.W. Tuinier - 1 Korinthe 13 : 13b. Loading... Ds. D.W. Tuinier - 1 Korinthe 13 : 13b Afspelen. Afspelen Pauze. Volume: Download preek 00:00. 15:05. Update Required To play the. Preek over 1 Korintiers 13, gehouden in een zondagse eredienst. Voorbeeldliturgie onderaan. Gemeente van de Heer Jezus Christus, bruidspaar 1 Bijzonder liefdeslied. Jullie hebben voor het begin van jullie trouwen voor 1 Korintiërs 13 gekozen. Het is een lied. Een liefdeslied in de meest letterlijke zin: de liefde wordt bezongen. Zulke prachtige dingen van d zo, even geresearchd, en volgens mij gaat lied 276 uit E&Rbundel 2 over 1 kor 13 al zong op mijn tong wat de hemelen belijden, al sprak ik der engelen taal, maar zonder de liefde, maar zonder echt verblijden, wat was ik dan klinkend metaal maar ik heb zelf de E&Rbundel niet, dus hoe de andere 5 coupletten luiden weet ik nie

25 december 2016 10:00 uur Kerstmorgen Maartenskerk

Liedboek 2013/Bijbelregister/1 Korintiërs - Kerkliedwik

13. Uitnemendheid der liefde. 1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.. 2 Matt. 7:22. Rom. 12:7. En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik Matt. 17:20 Zingen Lied 3 uit de bundel 'Het liefste lied van overzee': 1, 3 en 5 De tekst is van Sytze de Vries en een bewerking van 1 Korintiërs 13 Al beheers ik alle talen, kan ik engelen verstaan, zonder liefde zou mijn spreken . Microsoft Word - liturgie 1 Korinthe 13,13.doc 13 De liefde. 13 1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen - had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2. Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan In 1 Korintiërs 13 lezen we een brief van Paulus, die hij tijdens een van zijn zendingsreizen aan de kerk in de havenstad Korinthe geschreven heeft. Daarin geeft hij tips aan de mensen hoe zij het beste met God en met elkaar kunnen leven

PrekenWeb - Ds. D.W. Tuinier - 1 Korinthe 13 : 13

13 1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen - had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 13:2 Mat. 17:20 21:21 Marc. 11:23 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht. 1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.. 2 En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets

Kijk eens wat vaker in de spiegel van de liefde

 1. 1 Korintiërs 13 De liefde. Zonder liefde is alles zinloos. 1 Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen. 2 Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets
 2. 1 Korinthe 13 wordt alom bezongen als hét loflied op de liefde. En ja, wat Paulus hier over de liefde zegt, is mooi en positief. Maar de reden van zijn betoog is allesbehalve positief. Het is eigenlijk best triest dat de apostel op deze manier de Korinthiërs terecht moet wijzen. En over hun hoofden heen misschien wel velen in onze tijd. Hoe dan ook, er valt veel uit te leren
 3. GK107:1; 2Korinthe 13:11-13; lied over God-Drieenig; Ps.111:3,4; Opw.688 blok 1. Ruzie maken. Dat is me een ding. Ik ging van de week bij iemand op bezoek in de stad en toen ik daar voor de deur stond begon er opeens iemand heel hard te schreeuwen door de telefoon tegen iemand anders. Keihard, ongenegeerd, enorm indrukwekkend
 4. 1 Korinthiërs. Bijbelknutselwerk. puzzel 1 kor 13 lied van de liefde Bijbelknutselwerk. puzzel 1 kor 13 lied van de liefde blz38. Bewaard door VoorJou ProRege. 13. Bijbelknutselwerk Grot Ouderschap School Inspiratie. Meer informatie... Mensen vinden deze ideeën ook leu
 5. (1 Johannes 4:12-16, BasisBijbel) Jezus. Volmaakte liefde. Zonder angst. Zonder straf. Zonder verwijten. Pure Liefde. Genade. Keer op keer. Het maakt niet uit hoeveel jij ervan bakt. Hoe slecht je het ervan af brengt als je je leven checkt aan de hand van 1 Korinthe 13. Hij zegt elke dag tegen jou: Kom maar, ik ben volmaakte Liefde

1 Korinthe 13 als gedicht? - Archief GKV Foru

 1. We mogen daarom 1 Korinthe 13 niet puur horizontaal uitleggen, maar moeten daarbij altijd betrekken hoe onze verhouding is tot de Heere, Liefde dient geworteld te zijn in de eeuwig liefhebbende God. Deze liefde heeft God geopenbaard in Christus en is in het leven vrucht van het wederbarende werk van de Heilige Geest
 2. 1 Korinthe 13 NBV. 1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen-had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen,.
 3. 1 Korintiërs 13. Beschrijving van echte liefde 1 Stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken. Maar als ik dat zonder liefde deed, was het alleen maar lawaai. 2 Stel dat ik kon profeteren, al Gods verborgen plannen kende, alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen
 4. Het belang van de liefde kan moeilijk overschat worden. Paulus schrijft er over in 1 Korinthe 13. Deze cursus brengt dit prachtige hoofdstuk in meerdere lessen onder je aandacht. Na deze cursus weet je wat liefde volgens de Bijbel is en wat de liefde doet. Je leert dat de 'Agape' liefde niets te maken heeft Meer lezen De liefde in 1 Korinthe 13
 5. Gal. 1:13. 1 Tim. 1:13. daarom dat ik de Gemeente Gods vervolgd heb. 10 Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, 2 Kor. 11:23. 12:11. maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods, Die met mij is
 6. 1 Korinthe 13:13. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. Wil Leeuwenhage. Het is mijn bedoeling en ook die van mijn man Ad Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel
 7. Lees 1 Korintiërs 13 online. Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde. 1 Korintiërs 13:13 - BGT. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie

HSV - 1 Korinthe 13 - De eerste brief van de apostel

1 Korinthe 13. Home > 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 13. Uitvoerenden. Chr.Krimpens Mannenkoor. Cd Titel. Denk dan aan mij o Heer. Tracknummer. 18. Muzieknummer KKR 19 augustus 2017. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Altijd in de buurt, altijd bij de tijd. Luister live! Studio. Klipperstraat 2a 2957 EM Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-682422 1 van 4 Thema Het pad der deugden (Pnr.1243) 1 Korinthe 13 Uitgesproken 25 november 2007 in het Open Hof te Kampen Leerdienst- Tenachon U luistert naar: Een kerkdienst in een serie over rabbijnse theologie, de veertiende van achttien, gehouden op 25 november 2007 in het Open Hof te Kampen Orde van de dienst: Zingen Lied 15: 1 1 Korinthe 13:13. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. Wil Leeuwenhage. Het is mijn bedoeling en ook die van mijn man Ad Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel

Nieuwe aanwinsten

1 Korinthe 13 is een gedeelte dat erg bekend is en wordt voorgelezen op bruiloften en andere gelegenheden. Maar erg onbekend is de context waarin Paulus deze zaken naar voren brengt: het heeft alles te maken met de hoofdstukken 12 en 14, die handelen over de geestelijke gaven.Centraa 13 If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. 2 And if I have prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. 3 If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing 1 Corinthiërs 13 Het Boek (HTB) De liefde van God. 13 Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Als ik Gods woord doorgeef, alle geheimen doorgrond, alles weet wat er te weten is en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets

1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden. 2 En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets 1 Korinthe 13 Thema: Liefde als vrucht van de Geest. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Er is een verhaal van een dominee die een scherpe preek had voorbereid, ernstig en waarschuwend, om de gemeente eens te vertellen wat er moest gebeuren, maar die toen hij de gemeente overzag die voor hem za

De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (vaak kortweg 1 Korintiërs genoemd) is een boek in de Bijbel, in het Nieuwe Testament.Het is een brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe, een havenstad in Griekenland.De brief is 16 hoofdstukken lang. Een onderwerp dat in deze brief uitgebreid aan de orde komt is de liefde.De brief werd geschreven in het Koinè-Griek 1 Korintiërs 13 lijkt een lieflijk hoofdstuk, maar als je het leest in de context van de hele brief blijkt het een nuchtere waarschuwing tegen het afdwalen van het evangelie. Als iemand gaven heeft (zoals velen van de Korintiërs hadden), dan blijkt het schrikbarend eenvoudig voor die persoon om zijn geestelijke gaven als vruchten van de geest te verwarren Trouwpreek n.a.v. 1 Korinthe 13. 07 vrijdag jul 2017. Posted by ajmolenaar in 1 en 2 Korinthe, 1 en 2 Petrus, Bijzondere diensten, Preken, Trouwpreken ≈ Reacties uitgeschakeld voor Trouwpreek n.a.v. 1 Korinthe 13. Tags. 1 en 2 Korinthe, huwelijk, preek

1 Korinthe 13 als gedicht? << < (2/3) > >> angel: zo, even geresearchd, en volgens mij gaat lied 276 uit E&Rbundel 2 over 1 kor 13 al zong op mijn tong wat de hemelen belijden, al sprak ik der engelen taal, maar zonder de liefde, maar zonder echt verblijden, wat was ik dan klinkend metaa 1.Korinther 13 Lutherbibel 2017 Das Hohelied der Liebe 1 Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. 1 Korinthe 13 voor kinderen Afdrukken Details Geschreven door Coby Poelman Duisterwinkel Categorie: Kindergedichten Gepubliceerd: 12 February 2014 Laatst bijgewerkt: 12 February 2014 Hits: 7180 Dichter: Poelman-Duisterwinkel, Coby Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit. Het draagt de eeuwige tekst uit 1 Korinthe 13: 'Agape - De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij.

Een lied over de bruidegom en zijn bruid 1 Het mooiste lied, geschreven door Salomo.. 2 Zij: Kus me! Kus me toch met je verrukkelijke mond! Want jouw liefde is heerlijker dan wijn. 3 Je ruikt heerlijk naar parfum. En je naam klinkt verrukkelijk Orlando Bottenbley spreekt vandaag over 1 Korinthe 13 vers 4. 1 Korinthe 13 4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid 26 augustus-1 september. 1 Korinthe 8-13 'Samen bent u [] het lichaam van Christus' Ouderling Richard G. Scott heeft verklaard dat we 'de waardevolste, persoonlijkste inspiratie van de Geest aan [ons] voorbij [kunnen laten] gaan als [we] niet op de eerste indrukken die [we krijgen reageren]'.Hemelse inspiratie ontvange Foto & Bijbeltekst op hout: 1 Korinthe 13:13. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Deze tekst komt uit de NBG51. Andere Bijbelvertalingen zijn ook mogelijk, geef dit dan aan bij de opmerkingen 1 Korinthe 13 zondag 25 juni 2017, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk voorganger ds. L. J. Koopman Mededelingen door de ouderling van dienst (predikant in ouderlingenbank) Psalm 46: 1 (OB) Stil gebed onder aan de kansel (Gemeente gaat staan) Votum en Groet (Na het amen gaat de gemeente zitten) Lied 173: 1, 2 en 3 (Doorgrond mijn [

1 Korintiërs 13:4-5 > NBV BGT NBG BB. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. 1 Korintiërs 13:4-5 liefde geduld boosheid egoisme 1 Korinthe 13:1 - Avontuur met God - Liefde Vul een deel van de titel in Toon # Titel Publicatiedatum; Avontuur met God - Liefde 13 september 2017. Bepaalde gaven zullen ophouden, maar geloof hoop en liefde blijven. De meeste van deze is de liefde. Maar wat is liefde en wat is het niet? Waarom staat dit hoofdstuk centraal in de geestelijke.

1 Korinthe 13:1-3, Preken, luisteren, Online preken, Dienst gemist, Filadelfia Gemeente de Westereen, Evangelische preken, gemiste kerkdiensten, audio preken, Preken van 1 Korinthe 13:1-3, preek 1 Korinthe 13:1- 1 En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn;. 2 En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee;. 3 En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben;. 4 En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus 1 Korinthe 5: 12- 13. Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg. In vers 11 van dit hoofdstuk had Paulus duidelijk aangegeven om diegene die als gelovige deel hadden aan de werken van het vlees weg te doen uit de gemeente en zelfs niet met hen te eten

1 Korintiërs 13 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:2 1 Korinthe 13:3. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn-had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:2 1 Johannes 4:8 Tijd met God is onze hoofdrubriek onder 'Bijbelonderwijs'. Door middel van regelmatige overdenkingen geeft het je mogelijkheden om tijd met God te ervaren en tijd met God door te brengen. Ook een gratis mailabonnement is hierop mogelijk

1 Korintiërs 13: Zonder de liefde is alles zinloos - EO

De eerste brief van paulus aan de Korinthiërs 16 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel Seizoen 2005-2006: 1 Korinthe 1:1-2 26 augustus-1 september. 1 Korinthe 8-13 'Samen bent u [] het lichaam van Christus' Luister wanneer u 1 Korinthe 8-13 leest naar influisteringen van de Geest over manieren om de beginselen in deze hoofdstukken te onderwijzen. Denk eraan dat u elke activiteit aan de leeftijd van de kinderen in uw klas mag aanpassen

1 Korintiërs 13 (NBV) - EO

De liefde 1 korintiërs 13. Deel met Uw Familie,Vrienden en Kennissen, zij zullen er U dankbaar voor zijn, THANKS Klik om te delen met Twitter (Wordt in een nieuw venster geopend) Vorige bericht 1 Korinthe 13 Liefde in beweging. Profetie en talen Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, wan

1 Korinthiërs 13 - Nieuwe Testamen

 1. L van liefde - 1 Korinthe 13. Alfabeth handlettering van 1 Korinthe 13. Bewaard door Made by Alett. 1. Mensen vinden deze ideeën ook leuk.
 2. 1 Korinthe 10, exodus 14 zondag 8 maart 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan voorganger ds. L. B. C Boot uit Veenendaal Voorzang Lied 83: 1, 2, 3 Psalm 77:9 en 11 Lezing van de Wet Lied 1: 1 en 2 Schriftlezing Exodus 14:10-22 en 1 Korinthe 10:1-13 Psalm 136: 6, 7, 8 NB Prediking: Gods verlossing door de [
 3. Podcast 1 Korinthe 13 8 januari 2021 by Eddy Erkelens. Als afsluiting van de kerkenraadsvergadering van afgelopen donderdag werd 1 Korinthe 13: 1-7 gelezen n.a.v. een bijdrage van ds. A. Zoutendijk bij Eerst dit op 31 december 2020
 4. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Verstuur een christelijke e-card met 1 Korinthe 13:1
 5. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. 1 Korinthe 13:12 (HSV
 6. De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit. 1 Korinthe 13:8a Als je van je broeders en zusters houdt, ben je uit God geboren en ken je God. Als je niet van de broeders en zusters houdt, ken je God niet, want God is liefde. 1 Johannes 4:

1 Korintiërs 13 - Bijbel in Gewone Taa

 1. 10-jan-2018 - De liefde is het meest. 1 Korinthe 13:1
 2. 1 Korinthe 13 maar dan anders! - AME
 3. puzzel 1 kor 13 lied van de liefde blz38 Bijbel

De Geest van de liefde - Zij Lach

 1. Digibron.nl, Liefde volgens 1 Korinthe 13
 2. 1 Korinthe 13 - Open de Bijbe
 3. 1 Korintiërs 13 - BasisBijbe
 4. De liefde in 1 Korinthe 13 de Bijbel overdenke
 5. HSV - 1 Korinthe 15 - De eerste brief van de apostel
 6. 1 Korinthe 13 - Advocaal: Bijbelstudies Ad Leeuwenhag

1 Korintiërs 13:13 - Bijbeltekst van de dag - DailyVerses

1 Korinthe 13 - klokradio

 • Inhoud kofferbak Audi A4 Limousine.
 • L1 Sport Fortuna.
 • Leren tas.
 • Rode piek.
 • Drukpunten hand darmen.
 • Blandford Fly beet.
 • Sterrenhemel auto.
 • Hele kip WSM.
 • Japans vliegdekschip Kaga.
 • LH piek grafiek.
 • De Tao van Poeh Uitspraken.
 • Wat is een broodje aap verhaal.
 • Formicatie MS.
 • John Cabot kleding.
 • Carotisendarterectomie.
 • Motor huren Utrecht.
 • Minecraft 360 Xbox one.
 • Bodypump krachttraining of cardio.
 • Thuiszorg Deurne.
 • Klassiekers wielrennen.
 • Ghanese vrouwen.
 • Osrs Kandarin Diary.
 • Zonder bh naar school.
 • Sleepboot te koop Industrie.
 • Ontsteking heup hond.
 • Rooftopbar Breda.
 • Plat dak isoleren prijs m2.
 • Myfonts frutiger.
 • Suikervrije cake recept.
 • Kind en Gezin Adoptie > Herkomstlanden.
 • ICI PARIS XL winkels.
 • Ford F650 Nederland.
 • DocuSign kosten.
 • Divorce seizoen 4.
 • Hartfalen betekenis.
 • Solingen effileerschaar hond.
 • Capri bezienswaardigheden.
 • Gele mungbonen.
 • Regenboog sprinkles.
 • Onderwater filmen.
 • Revell verf verdunnen.