Home

De Lijn abonnement verhoogde tegemoetkoming

Verhoogde tegemoetkoming (VT) - De Lijn

 1. g' (VT) wordt toegekend aan: personen die in aanmerking komen voor het statuut voor verhoogde tegemoetko
 2. g, dan kom je in aanmerking voor een jaarabonnement tegen ver
 3. derd tarief. Dit abonnement kan je enkel via onze Lijnwinkels aanvragen. Het verhoogde tegemoetko
 4. Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op een abonnement met korting of zelfs een gratis abonnement. Hieronder vind je een lijst met veelvoorkomende situaties waarin personen mogelijk gratis of met korting reizen met de bus of tram
 5. g kan een Omnipas of Buzzy Pazz kopen aan sterk ver
 6. g' (VT) wordt toegekend aan: personen die in aanmerking komen voor het statuut voor verhoogde tegemoetko

Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, betaalt 54 euro voor een jaarabonnement. Wie een leefloon of een inkomensgarantie voor ouderen ontvangt, betaalt 44 euro voor een jaarabonnement. Ook asielzoekers en jongeren in Begeleid Zelfstandig Wonen betalen 44 euro voor een jaarabonnement Verhoogde tegemoetkoming en de lijn mijn zoon (28) heeft een beperking hij woonde bij mij ingeschreven oost vlaanderen sinds kort is hij verhuist naar clinge hulst hij had een buzziepas maar toen hij verhuiste kwam de mobib die kon hij niet aan vragen omdat hij is uitgeschreven bij de cm nu is mijn vraag op zijn verhoogde tegemoetkoming kaart staat een tekentje de lijn op kan hij dan ook met. Of je kunt rekenen op een verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van gezondheidszorg? Dan kunnen jij, je partner en alle personen ten laste aan halve prijs reizen met de trein in heel België. Vergeet niet dat je op de trein altijd je kortingskaart moet kunnen tonen aan de treinbegeleider Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming maakt aanspraak op een aantal voordelen. Alle CM-websites Meer info: korting NMBS - korting De Lijn; Telefoon Recht op sociaal telefoontarief bij arbeidsongeschiktheid of voor 65 gemeentelijke of provinciale tegemoetkomingen. Meer info bij de dienst Maatschappelijk Werk of de plaatstelijke.

Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming (VT)? - De Lijn

De verhoogde tegemoetkoming is ook voordelig in het kader van de MAF (maximumfactuur). De bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering is lager. Je geniet de derde-betalersregeling: de zorgverlener (arts, tandarts enz.) regelt je medische kosten rechtstreeks met je ziekenfonds, je betaalt zelf dus enkel het remgeld, het ziekenfonds stort het verschil rechtstreeks aan de zorgverlener Verhoogde tegemoetkoming: grensbedragen van de inkomsten Wat zijn de inkomensvoorwaarden om recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming? De bedragen zijn identiek voor de openbare sector en de privé-sector > Dienstencentrum De Komeet, Eeuwfeestlaan 183, 2500 Lier (enkel op maandag) De stad schrijft daarna per aangekocht abonnement 65+ verhoogde tegemoetkoming of vervoersgarantie 25% terug over op je bankrekening. Nog enkele aandachtspunten. Je dient de terugbetaling aan te vragen tijdens de geldigheidsperiode van je abonnement De verhoogde tegemoetkoming biedt voorkeurstarieven aan voor personen en gezinnen met een laag inkomen. Zij kunnen hoofdzakelijk genieten van een betere terugbetaling en andere voordelen op vlak van hun medische kosten

Verhoogde tegemoetkoming. Met de kortingskaart verhoogde tegemoetkoming krijg je en je kinderen een korting van 50% op elke treinrit in België. Je kan deze kaart enkel aanvragen als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. De Lijn Tussenkomsten voor abonnemente De verhoogde tegemoetkoming op basis van een sociaal voordeel of statuut wordt toegekend aan de rechthebbende van dit voordeel/statuut, zijn samenwonende partner, en in enkele gevallen aan hun personen ten laste.; De verhoogde tegemoetkoming op basis van een inkomensonderzoek wordt toegekend aan alle leden van het mutualistische gezin. Dit wil zeggen dat de gerechtigde, zijn samenwonende.

Recht op de regeling sociale derdebetaler bij uw huisarts. Voorbeeld: u betaalt 36,74 EUR voor een raadpleging bij de hartspecialist. 34,08 EUR wordt u terugbetaald indien u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming. Zonder verhoogde tegemoetkoming ontvangt u 24,17 EUR. Het recht op verhoogde tegemoetkoming betekent vaak ook dat u nog van. Met de verhoogde tegemoetkoming is de gezondheidszorg voor bepaalde personen goedkoper. De ziekteverzekering betaalt meer terug voor je ziektekosten (consultatie dokter, tandarts, Openbaar vervoer: 50% korting op de trein en eventueel korting op abonnementen van De Lijn

U kunt het abonnement. online aanvragen. verkrijgen in een Lijnwinkel; Voor dit abonnement moet u volgende documenten tonen of bezorgen: kopie van uw identiteitskaart; originele 'attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen' (maximum 3 maanden oud) of kopie van uw WIGW-kaart of kopie van uw NMBS-kaart voor verhoogde tegemoetkoming Algemeen overzicht van alle vervoerbewijzen bij De Lijn MIVB. Mensen met een laag inkomen (tot 64 jaar) die recht hebben op een 'Verhoogde tegemoetkoming' van het ziekenfonds reizen aan een verminderd tarief met het RVV/OMNIO-abonnement (MIVB-abonnement) De verhoogde tegemoetkoming zorgt er voor dat bepaalde categorieën van mensen een lagere persoonlijke bijdrage betalen voor hun medische zorgen of anders uitgedrukt, (50 %) en De Lijn. Recht op sociaal telefoontarief bij een arbeidsongeschiktheid langer dan 1 jaar of voor 65-plussers

Je hebt een beperkt beroepsinkomen?Of je kunt rekenen op een verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van gezondheidszorg? Dan kunnen jij, je partner en alle personen ten laste aan halve prijs reizen met de trein in heel België.. Vergeet niet dat je op de trein altijd je kortingskaart moet kunnen tonen aan de treinbegeleider De Lijn. Buzzy Pazz of Omnipas 'Verhoogde Tegemoetkoming' (VT) Buzzy Pazz of Omnipas 'Verhoogde Tegemoetkoming' (VT) Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, kunnen een Omnipas of Buzzy Pazz kopen aan sterk verminderd tarief. Voor dit abonnement moet u volgende documenten tonen of bezorgen Duurder bij De Lijn en NMBS. Bij De Lijn worden het m-ticket, de tienrittenkaart m-card en de Omnipas, het abonnement voor reizigers van 25 tot 64 jaar, duurder Een jaarabonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) met korting 'verhoogde tegemoetkoming' (VT) wordt toegekend aan: personen die in aanmerking komen voor het statuut voor verhoogde tegemoetkoming houders van een recent attest voor Verhoogde Tegemoetkoming (max. 3 maanden oud De Lijn: abonnement verminderd tarief NMBS : goedkoper met de trein Minder Mobielen Centrale ÄÊ ¯¿¯â ¯â 5\Q* *T ' *5TYå> Juridische eerstelijnsbijstand door de Commissie voor Juridische Bijstand (gratis) Juridische eerstelijnsbijstand via de Justitiehuizen (gratis) Juridisch advies via de Wetswinkel (betalend

Met de verhoogde tegemoetkoming is de gezondheidszorg voor bepaalde personen goedkoper. De ziekteverzekering betaalt meer terug voor je ziektekosten (consultatie dokter, tandarts, kinesist, en geneesmiddelen). Je komt tevens in aanmerking voor de sociale maximumfactuur en mag een ziekenhuis je bepaalde supplementen niet aanrekenen Overzicht abonnementen voor gebruik openbaar vervoer door 65-plussers in België Seniorenbiljet NMBS Omnipas 65+ De Lijn 65+-abonnement MIVB Horizon+ TEC Wat is dit? rechthebbende verhoogde tegemoetkoming - RVV) *+ 5 euro indien nog geen MOBIB-kaart) 36 eur Verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorgen. Gratis abonnement De Lijn. Opgelet: dit recht geldt enkel als je in het Vlaamse gewest woont en geldt enkel voor DE LIJN. Voor meer informatie, contacteer DE LIJN of mail door dit contactformulier in te vullen . Kaart kosteloze begeleider Via het derdebetalerssysteem kregen de Evergemnaren 25 procent terug van hun abonnement bij de openbare vervoersmaatschappij De Lijn. Tegen de zin in van vooral Groen en SP.A wordt die.. DE LIJN ! Een Verhoogde tegemoetkoming (Buzzy Pazz of Omnipas) wordt afgeleverd aan: 1.Houders van een 'attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen' (maximum drie maanden oud), het..

Kortingen & voordeeltarieven - De Lijn

Als de nodige documenten niet op tijd worden binnengebracht, kan de periode van je recht op verhoogde tegemoetkoming worden ingekort of geweigerd. Mogelijk moet je zelfs een nieuwe aanvraag doen. Wanneer een rechthebbende onder het toepassingsgebied van de verhoogde tegemoetkoming valt, dan komt hij in aanmerking voor bijzondere voordelen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV) De begunstigde dient te beschikken over een abonnement op zijn naam en voor zijn uitsluitend gebruik. Je jaarlijkse inkomsten gecumuleerd met deze van de personen die met jou samenwonen, mogen de som van € 19556,25 verhoogd met telkens € 3622,24 als er met jou samenwonende personen zijn, niet overschrijden Inkomensvervangende tegemoetkoming. Verhoogde kinderbijslag. Voor kinderen jonger dan 21 jaar met een handicap. Met de kaart kunnen personen met een handicap in België en in de deelnemende lidstaten voordelen krijgen op het vlak van cultuur, sport en vrijetijdsbesteding De Lijn - Buzzy Pazz of Omnipas 'Verhoogde Tegemoetkoming' (VT) Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, kunnen een Omnipas of Buzzy Pazz kopen aan sterk verminderd tarief. Die Buzzy Pazz of Omnipas is 12 maanden geldig Het abonnement is (tot nader te bepalen datum) ook geldig op Syntus-lijn 86 tussen Station Ede-Wageningen en Busstation Wageningen. Dit abonnement is niet geldig op de Breng trein, de nachtbussen en de NIAG lijn 58 Nijmegen-Kleve

Een Buzzy Pazz of Omnipas Verhoogde Tegemoetkoming (VT) wordt afgeleverd aan de houder van een 'attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen' (maximum 3 maanden oud), het zogenaamde OMNIO-attest, dat uitgereikt is door een erkend ziekenfonds; geldige NMBS-kaart voor verhoogde tegemoetkoming; geldige WIGW-kaart (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) In tegenstelling tot de andere abonnementen kan de korting van 25%, die de stad vaststelde voor inwoners met verhoogde tegemoetkoming of vervoersgarantie, niet rechtstreeks verkregen worden bij De Lijn. De MOBIB-kaart die 65-plussers gebruiken is (nog) niet aangepast om kortingen rechtstreeks toe te staan. De Lijn voorziet hiervoor een oplossing in het voorjaar van 2016 Tegemoetkoming Koopt u een Buzzy Pazz (- 25 jaar) en gaat u naar school of werkt u in Oostende, dan betaalt de stad Oostende 50% van uw abonnement terug. Hoe gaat u te werk? Aanvraagformulier tegemoetkoming Buzzy Pazz.pdf369,7 Kb(pdf) Laat dit volledig ingevulde formulier (door u zelf, de directeur van uw school of de werkgever) wettigen door de di..

Dezelfde prijs geldt voor een jaar abonnent met verhoogde tegemoetkoming. Eén jaar VG (vervoersgarantie) komt op 46 (45). Tenslotte zijn er de gecombineerde abonnementen (NMBS + omnipas De Lijn). Voor drie maanden betaal je 118 (114), voor één jaar 299 (289). Dat betreft hier echter de prijs voor het supplement Verhoogde tegemoetkoming. Mensen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, kunnen het abonnement 'WIGW+Omnio-netabonnement aanvragen. Reductiekaart 'Groot Gezin' Gezinnen met 3 of meer kinderen kunnen bij de Gezinsbond een reductiekaart 'Groot Gezin' bekomen. Met deze kaart geniet je van verschillende kortingen bij De Lijn Bij De Lijn worden het m-ticket, de tienrittenkaart m-card en de Omnipas, het abonnement voor reizigers van 25 tot 64 jaar, duurder. De prijs van het m-ticket, dat je koopt via de app of de. Verminderingskaart bij NMBS en De Lijn voor wie een verhoogde tegemoetkoming geniet De vermindering wordt toegepast voor personen met een handicap die genieten van de verhoogde tussenkomst voor medische zorgen (WIGW-statuut) bij het ziekenfonds

Heb ik recht op een gratis abonnement of een - De Lijn

Abonnementen (10 beurten + 2 gratis): kinderen -14, verhoogde tegemoetkoming: € 17,50. volwassenen: € 25,00. jaarabonnement: € 250,00. Let op! Looienaars krijgen altijd een extra zwembeurt gratis bij aankoop van een abonnement en hebben dus 13 zwembeurten. Jaarabonnement is geldig voor de duur van 1 jaar vanaf de datum van aankoop De Lijn: Neem je tijd in eigen handen en pauzeer je abonnement Tijd is kostbaar en je bepaalt zelf wat je ermee doet. En als je graag gaat waar je wilt, wanneer en hoe het je uitkomt, dan wil je ook een aangepast abonnement

De Lijn - Korting voor WIGW of Verhoogde Tegemoetkoming

De kortingkaart 'Verhoogde tegemoetkoming' bestaat uit een moederkaart en een valideringsbiljet. op de moederkaart staat uw pasfoto, naam en voornaam, geboortedatum en de geldigheidsperiode. De moederkaart is 5 jaar geldig, te rekenen vanaf de datum van uitgifte het valideringsbiljet vermeldt hoelang u recht hebt op de vermindering De inkomensvervangende tegemoetkomingen voor personen met een beperking en de inkomensgarantie voor ouderen worden ook verhoogd met 2,6875%. Wij verwijzen naar de betreffende instanties voor verdere informatie over de exacte bedragen. Wat de verhoging van de bedragen tewerkstelling artikel 60 betreft, is er tot op heden nog geen definitieve bevestiging Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, kunnen een Omnipas of Buzzy Pazz kopen aan sterk verminderd tarief. Die Buzzy Pazz of Omnipas is 12 maanden geldig

De Lijn - Mieren - YouTubeDe Lijn Hermelijn 7237 tramlijn 10 Gemeentestraat te

Abonnement verhoogde tegemoetkoming wordt 31,79 % duurder (van 38 € naar 50 €) Verder wordt per 1 september het gratis vervoer voor senioren 65+ afgeschaft en vervangen door een jaarabonnement. Zo kan u ook recht hebben op een gedeeltelijke vrijstelling voor gemeentebelasting, provinciebelasting, kostprijs abonnementen bij De Lijn en NMBS,. Voorwaarden U hebt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming als u De minimumleeftijd voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming voor personen met een handicap wordt verlaagd van 21 naar 18 jaar. De Kamercommisie Sociale Zaken.

Search This is a field with suggestions. Suggestions appear when you start typing. Select a suggestion using the arrow keys Ook 65+'ers kunnen abonnement De Lijn online aankopen Enkele muisklikken en rijksregisternummer volstaan. Donderdag 12 juli 2018 — 65+'ers moeten niet meer naar een loket van De Lijn om hun abonnement aan te vragen. Dat kan voortaan online nieuws Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuw systeem van verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg voor mensen met een laag inkomen. Tot nu bestonden er twee systemen: de RVV (rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming) en het zogenaamde Omnio-statuut Dit wordt ook de prijs voor een VT (verhoogde tegemoetkoming) jaarabonnement, een Buzzy Pazz voor wie jonger is dan 12 en een derde Buzzy Pazz jaar in hetzelfde gezin. Een VG (vervoersgarantie) abonnement zal 46 euro kosten vanaf 1 februari 2021. De m-tarieven worden licht verhoogd

Buzzy Pazz of Omnipas 'Verhoogde Tegemoetkoming' (VT

Het Oudenburgse stadsbestuur verhoogt de tegemoetkoming van de Buzzy Pazz voor de schoolgaande jeugd naar 30 procent. Op deze manier wil de stad het de jeugd gemakkelijker maken om naar school. Daarom voorziet de overheid enkele tegemoetkomingen en sociale voordelen voor mensen met een erkende handicap: verhoogde kinderbijslag, tegemoetkomingen, belastingvoordelen, of sociale tarieven voor bepaalde nutsvoorzieningen, En ook met de trams en bussen van De Lijn kan je kind met handicap onder bepaalde voorwaarde gratis reizen

De Lijn C

De dienst Info De Lijn is de manier om informatie te krijgen over de diensten van het openbaar vervoer en de dienstregeling op te vragen, maar je kunt er ook terecht om abonnementen en vervoersbewijzen te kopen, problemen en onregelmatigheden te melden of in geval het nodig zou zijn om klachten neer te leggen tegemoetkoming. Tot slot genieten mensen met de verhoogde tegemoetkoming een aantal voordelen buiten de ziekteverzekering, zoals 50% korting voor de trein en een korting op abonnementen bij De Lijn. In bepaalde gemeenten hebben ze recht op aanvullende lokale tegemoetkomingen. Om recht te kunnen hebben op de verhoogde tegemoetkoming zijn er dri Voor het m-ticket, dat je via de De Lijn-app koopt, zijn er geen wijzigingen. Ook voor de 10-rittenkaart en een groepsbiljet (+ 10 personen) blijven de prijzen dezelfde. Een Omnipas 65+ en een abonnement 'verhoogde tegemoetkoming' kosten nu 54 euro in plaats van 53 euro

Verhoogde tegemoetkoming en de lijn NS Communit

Gratis abonnement De Lijn : Uitk.volwas.met handicap: In Vlaanderen gedomicilieerd zijn: Voorkeursabonnement De Lijn (Buzzy Pazz of Omnipas Vervoersgarantie (VG) Leefloon IGO : Voorkeursabonnement De Lijn (Buzzy Pazz of Omnipas Verhoogde Tegemoetkoming (VT)) VT : Dienstencheques (verhoging van het toegelaten aantal) Uitk.volwas.met handicap. Personenalarmsysteem via vaste lijn: Waarborg: geen Huur per dag: 0,45 euro Huur per dag voor leden met verhoogde tegemoetkoming: 0,35 euro. Personenalarmsysteem met gsm verbinding: Waarborg: geen Huur per dag: 0,65 euro Huur per dag voor leden met verhoogde tegemoetkoming: 0,50 eur De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn is het extern verzelfstandigd agentschap binnen het Beleidsdomein Mobiliteit & Openbare Werken van de Vlaamse overheid dat instaat voor het stedelijk en regionaal openbaar vervoer in het Vlaams Gewest.. De Lijn rijdt in heel Vlaanderen maar ook in, van en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, enkele Waalse gemeenten (Moeskroen, Komen, Edingen, Waver. U kunt het abonnement verkrijgen in een Lijnwinkel op vertoon van de volgende documenten: uw identiteitskaart; een origineel OMNIO-attest ('attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen' dat maximaal 3 maanden oud is) of een originele WIGW-kaart of een originele NMBS-kaart voor verhoogde tegemoetkoming De prijs van een biljet, m-ticket en dag- & meerdagenpas wijzigt niet. Ondanks de prijsstijging blijven onze abonnementen veruit de goedkoopste van België en buurlanden. Om het m-ticket (aankoop via app) verder te promoten blijft de prijs van dit vervoerbewijs ongewijzigd en wordt een sms-ticket duurder, klinkt het bij De Lijn

Gedeeltelijke terugbetaling abonnement 65+ De Lijn. https://www.lier.be/IK_WIL/Ik_wil_aanvragen/Gedeeltelijke_terugbetaling_De_Lijn_abonnement_65_met_verhoogde. De Lijn verhoogt een aantal tarieven vanaf 1 februari De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn verhoogt vanaf 1 februari een aantal tarieven. Volgens De Lijn gaat het om een gemiddelde indexaanpassing van 1 procent. De verhogingen gelden vooral voor de vervoersbewijzen die je via de app aankoopt en voor sommige abonnementen Je kan als werkgever bijdragen in een VT abonnement: als je bij de aanvraag via de starters- of waarschuwingslijst een attest van verhoogde tegemoetkoming toevoegt. Dit geldt als bewijs dat de werknemer vrijwillig zijn/haar statuut kenbaar maakt. als de mogelijkheid tot bijdrage in een VT abonnement in de derde-betalerovereenkomst is opgenomen Verhoogde tegemoetkoming (VT) wordt toegekend door de mutualiteit. Met VT kun je voor 1 € een UiTpas kopen. Je krijgt geen geld in handen, maar 80% korting op allerlei diensten, zoals sport, theater, cinema, concerten, museum bezoek. Korting op een abonnement van De Lijn en NMBS (zelf aanvragen) De Lijn gaat de prijs van een jaarabonnement en van een lijnkaart vanaf 1 februari 2015 verhogen. De huidige tussenkomst van de stad voor rechthebbenden op een Verhoogde Tegemoetkoming lijkt hierdoor budgettair niet langer haalbaar. De kostprijs van een lijnkaart wordt van 10 op 14 euro gebracht. Momenteel legt de stad per lijnkaart 8,50 euro bij

PCC-tram van De Lijn in Gent! [HD] - YouTubeDe Lijn - Mieren - ENG - YouTube

NMBS - Verhoogde tegemoetkoming

De prijzen van de gsm-abonnementen veranderen niet. Vanaf 1 januari 2021 verhoogt de subsidie voor dienstencheques met 0,12 euro per cheque. Soms valt de tegemoetkoming zelfs volledig weg Korting openbaar vervoer - Wie een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorgen geniet, reist tegen verminderd tarief met de trein. Je vraagt deze kortingskaart aan bij elk station van de NMBS. Daar kun je ook de kaart Kosteloze Begeleider aanvragen. Zo kan je begeleider gratis met je het openbaar vervoer nemen

Vanaf 1 januari 2021 worden de bedragen voor het leefloon als volgt verhoogd. Zie ook de omzendbrief over de verhoging van de basisbedragen. De inkomensvervangende tegemoetkomingen voor personen met een beperking en de inkomensgarantie voor ouderen worden ook verhoogd met 2,6875% Meer bepaald analyseren we de omvang van non-take-up van de verhoogde tegemoetkoming door mensen met recht op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)1, een tegemoetkoming voor personen met een. Tussenkomst in de huur van een personenalarm. VERTICALE MESSING DIENSTKRANEN. Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele studietoeslag. 1 TEWERKSTELLING EN TEGEMOETKOMINGEN (21 JAAR. Even voorstellen. CONTACT - VisieLimburg.be. Fysische geneeskunde en revalidatie. Verhoogde tegemoetkoming De Lijn heeft een verminderd tarief voor personen met een verhoogde tegemoetkoming en voor mensen met een leefloon of inkomensgarantie Sociaal gsm- of telefoontarief Het sociaal telefoontarief is een verminderd tarief dat door grote telefoonoperatoren toegekend wordt aan bepaalde personen RECHT OP VERHOOGDE TEGEMOETKOMING NA INKOMSTENONDERZOEK Om recht te hebben op verhoogde tegemoetkoming moet je bruto-belastbare gezinsinkomen van het voorbije kalenderjaar lager zijn dan een vastgelegd bedrag en mag het actuele inkomen niet gestegen zijn. Het recht geldt voor gans je gezin

Verhoogde tegemoetkoming: voordelen C

Verhoogde tegemoetkoming. Verhoogde tegemoetkoming. 8 berichten • Pagina 1 van 1. nele1968 Topic Starter Berichten: 2. Verhoogde tegemoetkoming. 13 sep 2014 22:33 . Ik heb in mijn mutualiteit gevraagd of ik recht heb op de verhoogde tegemoetkoming (terugbetaling doktersrekeningen en dergelijke). Ze vroegen de informatie over miijn bruto. voordelige effect ervan op het leefmilieu verhogen. Met dit formulier kunnen particulieren uit Gent een subsidie aanvragen voor de terugbetaling van een abonnement openbaar vervoer bij De Lijn en/of subsidie voor een elektrische twee-of driewieler (elektrische (bak)fiets, elektrische bromfiets of speed pedelec) Dit doe je als volgt: Vraag voor elk gezinslid waarvoor je een abonnement wilt aankopen een attest 'verhoogde tegemoetkoming' bestemd voor De Lijn aan je ziekenfonds. Geef je attesten af in de Lijnwinkel samen met je identiteitskaart en 39.75 euro per abonnement. Nu kan je een jaar lang met alle bussen en trams van De Lijn rijden

De tussenkomst verschilt naargelang de prijs van het abonnement al dan niet berekend wordt in functie van de afgelegde afstand: de prijs hangt af van de afstand: de tegemoetkoming van de werkgever is gelijk aan de prijs van de treinkaart voor de overeenstemmende afstand. Hier gelden m.a.w. ook de bedragen van cao 19/9 De gezondheidszorg kan voor sommige personen goedkoper zijn via het systeem van de verhoogde tegemoetkoming van gezondheidszorg. Aan de tegemoetkomingen zijn bepaalde voorwaarden verbonden: medische voorwaarden, inkomensvoorwaarden, Gratis abonnement De Lijn.. Een sociaal abonnement is een tegemoetkoming van je werkgever als je met het openbaar vervoer van en naar het werk pendelt. Meestal betaalt je baas dan bedraagt de wettelijke werkgeversbijdrage 71,80% van de betaalde prijs. Ook De Lijn heeft een derdebetalersysteem 22-01-2018 - Hebt u als persoon met een handicap een gratis abonnement van De Lijn, en bent u daarnaast ook al in het bezit van een MOBIB-kaart? In januari 2018 ontvangt u van De Lijn een brief met de melding dat uw gratis abonnement op uw huidige MOBIB-kaart gezet wordt. Lees meer

Hoe koop ik een abonnement dat geheel of gedeeltelijk wordt betaald door mijn werkgever? Waarom kan ik mijn Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting niet overal gebruiken? Ik heb een attest voor Verhoogde Tegemoetkoming, een kaart voor Verhoogde Tegemoetkoming van de NMBS of een WIGW-kaart Gratis vervoer bij De Lijn voor personen met een handicap Omnipas 65+ abonnement van De Lijn Verminderingskaart bij NMBS en De Lijn voor wie een verhoogde tegemoetkoming geniet Verminderingskaart NMBS en de Lijn voor personen met een visuele handica Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen, die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden, te helpen om hun elektriciteits- en/of aardgasrekening te betalen. Het sociaal tarief stemt overeen met gunstige tarieven voor elektriciteit en/of aardgas. Het is identiek in heel België, onafhankelijk van de energieleverancier of netbeheerder

verminderingskaarten openbaar vervoer De Lijn en NMBS enz Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming of een andere sociale ondersteuning van de Federale overheidsdienst Sociale Zaken, moet je handicap eerst door de Directie Generaal Personen met een Handicap erkend worden - Bus: een gratis jaarabonnement van de Lijn voor personen met een handicap (Buzzy Pazz of Omnipas). Voorwaarden zijn dat je een handicap hebt en in het Vlaams gewest woont. - Trein: wanneer je de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidskosten ontvangt, heb je recht op een NMBS-kortingskaart ´Verhoogde tegemoetkoming`

Abonnementen - STIB-MIV

De dienstenchequebedrijven moeten voor prestaties vanaf maandag minstens 25 procent van de verhoogde tegemoetkoming besteden aan veiligheidsmateriaal voor werknemers. Dat kan gaan over handschoenen, ontsmettingsgels, papieren zakdoeken of opleiding en vorming rond de juiste reflexen en handelingen in tijden van corona tis reizen op het hele net van De Lijn en gratis een geleidehond meenemen. • Deze verminderingskaart kan je aan - vragen bij FOD Sociale Zekerheid. Het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij jouw gemeentebestuur. Vervoersgarantie of Verhoogde tegemoetkoming Je kan een abonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) aan verminderd tarief krijgen Sinds 1 juli 2013 dienen eveneens 65-plussers te betalen voor een rit met de TEC. Zij kunnen echter gebruikmaken van een speciaal abonnement voor 65-plussers welke € 36,00 per jaar kost, ongeacht de formule. Dit abonnement is gratis voor 65-plussers met een bescheiden gezinsinkomen (gekoppeld aan het statuut verhoogde tegemoetkoming)

Falooz - Hier Nen Euro (Remix) Met Het Stressmannetje

OMNIO vervangt de verhoogde tegemoetkoming NIET. Het is een nieuw statuut voor de gezinnen met laag inkomen die niet voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de verhoogde tegemoetkoming. Bij de verhoogde tegemoetkoming is immers naast de inkomensvereiste ook een bepaalde hoedanigheid vereist (zie vraag 11). Het OMNIO-statuut geeft wel. 1 OCMW Laakdal Recht op gids Wegwijzer voor hulp en tegemoetkomingen Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Vogelzang Laakdal tel.: fax:. 2 INHOUD 1 Inkomen Pensioen Inkomensgarantie voor ouderen Tegemoetkoming hulp aan bejaarden Tegemoetkoming Vlaamse zorgverzekering Sociale en financiële voordelen Verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit Belastingvrije som bij opvang van een ouder. Voorwaarden. Een Buzzy Pazz of Omnipas Verhoogde Tegemoetkoming (VT) wordt afgeleverd aan de houder van een 'attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen' (maximum 3 maanden oud), het zogenaamde OMNIO-attest, dat uitgereikt is door een erkend ziekenfonds; geldige NMBS-kaart voor verhoogde tegemoetkoming; geldige WIGW-kaart (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) De abonnementen voor 65-plussers, 6- tot -11-jarigen en mensen met een verhoogde tegemoetkoming worden 1 euro duurder, tot 52 euro. Ook de prijs van een tienrittenkaart gaat met een euro omhoog, tot 15 euro. De Lijn benadrukt dat haar abonnementen veruit de goedkoopste blijven van België en de buurlanden

 • Disney accessoires.
 • DCM Blauwmaker Hortensia's.
 • Huisdiergeheimen Duke.
 • Palladio vicenza.
 • Thuiszorg Deurne.
 • Dymo LabelWriter vulling.
 • Probleemwijken Eindhoven.
 • Kwantum vouwgordijnen.
 • Scheerapparaat vrouwen MediaMarkt.
 • Fnetto = m x a.
 • Deflatie probleem.
 • Honda crh.
 • Pal Mundo 2021.
 • AccuWeather Tilburg maand.
 • Harvard Luchtmacht.
 • Plutocratie betekenis.
 • Duurste DINGEN ter wereld.
 • Sims 3 Full collection Mac.
 • Wisselende bloeddruk.
 • Tamron Full frame lenzen.
 • Stichting wens voor een kind.
 • Vacature primark hr rotterdam.
 • De mooie heks verhaal.
 • Lamelparket.
 • Nelson Utrecht.
 • Co translationeel transport betekenis.
 • Veldbed kopen Decathlon.
 • WordPress pagina toevoegen aan menu.
 • Coupeuse.
 • Catalaanse zarzuela.
 • Aardwetenschappen UU.
 • Kader Abdolah woonplaats.
 • Zelfontwikkeling boeken.
 • Draairichting winterbanden Michelin.
 • ZoWe Brugge vacatures.
 • Sint vincentius antwerpen afspraken.
 • Fleabag.
 • Ervaringen Portas keukenrenovatie.
 • Cádiz wiki.
 • Lori huisdier.
 • Van der Valk Leeuwarden zwembad.