Home

Bijbelstudie 1 Korinthe

Bijbelstudie 1 Korinthe 1 Vers voor Vers Huis van Go

Bijbelstudie over 1 Korinthe 1 online. Een uitleg door vers voor vers door de Bijbel heen te gaan en zoveel mogelijk aan de hand van de Bijbel zelf Uitgewerkte bijbelstudie - 1 - 1 Korinthe, door Barth van Dijk. Naast samenvattingen werkt hij gesproken bijbelstudie's van Ab Klein Haneveld uit. Twee lange brieven aan de Korinthi Bijbelstudie van Corinthiërs. 1 Corinthiërs 3:11-17 Bouwen op het fundament van Jezus. Elke gelovige moet verantwoording afleggen aan Jezus. De bevolking van Korinthe, geschat op ongeveer 600.000 mensen in die tijd, omvat kooplieden, matrozen, gepensioneerde Romeinse soldaten en een zeer groot deel van slaven (ongeveer 400.000)

Uitgewerkte bijbelstudie - 1 - 1 Korinthe - Barth van Dij

 1. Re: Een Bijbelstudie: 1 Korinthe Bericht door learsi » Ma Mar 29, 2010 7:49 pm Als je telt hoe vaak Paulus in deze aanhef spreekt over God, de Vader en de Zoon, dan noemt hij hen in die negen verzen maar liefst twintig(20) keer
 2. 1 Studie voor huiskringen EGHW 2011 'Leven door de Geest' Bijbelstudie voor huiskringen Studie 5 Week 49 5-9 december 2011 Lees: 1 Korinthe 12:1-11 In deze studie gaan we in op de gaven van de Heilige Geest. De Heilige Geest die iedere ware gelovig
 3. 1 Aangaande nu de dingen, waarvan gij mij geschreven hebt; het is een mens goed geen vrouw aan te raken.. 2 Maar om der hoererijen wil zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben.. 3 De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen; en desgelijks ook de vrouw aan den man.. 4 De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar.
 4. 5 Inhoud Vooraf 9 Tekstgebruik 12 Vertalingen 12 Afkortingen bijbelboeken 13 Oude Testament 13 Nieuwe Testament 13 Haakjes 15 Oude Testament 15 Nieuwe Testament 15 Overzicht van de brief 17 1 Korinthiërs 1 19 Aan de gemeente van God in | verzen 1-3 19 Rijk in Hem | verzen 4-9 23 Verdeeldheid binnen de gemeente | verzen 10-17 27 Christus - de kracht en de wijsheid van God | verzen 18-25 3
 5. Preek over 1 Korinte 2:2 Niets anders dan Jezus Christus, en die gekruisigd! Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en die gekruisigd. Gemeente van Jezus Christus. Wat staat er in het centrum van uw leven? Als je nadenkt over een antwoord op die vraag, kunnen je gedachten allerlei kanten opgaan
 6. 2 Korinthe 1 Prof. dr. Willem J. Ouweneel Gered uit doodsgevaar. vragenbespreking over deze lezing. Lezing Vragen. 2 Korinthe 2:1-3:11 Prof. dr. Willem J. Ouweneel De bediening van het nieuwe verbond. vragenbespreking over deze lezing Lezing Vragen. 2 Korinthe 3:12-5:10.

1 Korinthe 3 het Fundament Afgezien van het feit dat God altijd de hoofdpersoon is in ieder Bijbelgedeelte, zijn Paulus en Apollos in 1 Korinthe 3 de personen om wie het gaat. Van Paulus kennen we allemaal zijn bekeringsgeschiedenis Dit verklaart de partijdigheid waarvan in 1 Korinthe zoveel sprake is en waarom Paulus zoveel nadruk legt op het feit dat niet de voordracht (zoals bij de sofisten), maar vooral de inhoud van zijn prediking belangrijk is. Lees hierover meer. Literatuursuggesties m.b.t. de exegese van 1 Korinthe

1 Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door den wil van God, en Sosthenes, de broeder,. 2 Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere;. 3 Genade zij u en vrede van God onzen Vader, en den Heere Jezus Christus Bekijk en/of beluister online studies en preken over 1 Korinthe van Calvary Chapel Haarlemmermeer 15 1 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is 2 en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. 3 15:3 Jes. 53:5-12 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden.

Bekijk en/of beluister online de lezing De plaatselijke kerk (2/3) - 1 Korinthe 12:12-31 van Calvary Chapel Haarlemmermeer 8 1 8:1 1 Kor. 8:7 Dan nu over heidens offervlees.Zeker, het is waar dat wij allen kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op. 2 Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het toch nog niet de ware kennis. 3 Maar wanneer iemand God liefheeft, is hij door God gekend. 4 8:4 Deut. 6:4 Wat nu het eten van offervlees betreft: wij weten dat er in de hele wereld.

In 1 Korinthe 13 vinden we een loflied op de liefde. Wat we daar beschreven lezen is de standvastige toewijding van God Zelf aan Zijn plan en doel. Namelijk, om in Zijn oude schepping, in ons, Zichzelf gestalte te geven en ons uit onze lage positie op te bouwen naar Zijn hemelse, om ons te voeren naar Zijn Nieuwe schepping 12 6:12 1 Kor. 10:23 U zegt: 'Alles is mij toegestaan.' Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. 13 6:13 1 Tes. 4:3-4 U zegt: 'Het voedsel is er voor de buik en de buik is er voor het voedsel, en God zal aan beide een einde maken.' Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en. Bijbelstudie.net is in 2005 gestart door Rolof en Eric Mulder. Samen met aanbidding.net en samenbidden.net was bijbelstudie.net een onderdeel van MeervanGod.net. Deze combinatie van studie, aanbidding en gebed was bedoeld om mensen te bereiken die behoefte hadden aan een virtuele kerk 1 Korinthe 3. Dit hoofdstuk voorgelezen (v): 1 De apostel geeft nog andere redenen waarom hij het Evangelie in alle eenvoudigheid onder hen heeft gepredikt, namelijk om hun kindsheid in de kennis, en vleselijkheid in hun onenigheden. 5 Verklaart voorts in wat aanzien de leraars moeten zijn, en hoe de lof van hun werk niet hun die planten en. 1 korinthe 7 uitleg. Bestand: Bijbelstudie 1 Korinthe 7. De werkgroep 'Single' heeft tijdens een workshop op de jongerenconferentie van afgelopen februari 2015 een bijbelstudie verzorgd 1 Korinthe 3:1-4:7 Prof. dr. Willem J. Ouweneel Samenwerken met God. vragenbespreking over deze lezin Saret - Korinte hoofdstuk 4 4.Het huwelijk (7:1 - 7:40) 4.0 Inleiding Vanaf hoofdstuk 7:1 gaat Paulus in op.

1 Korinthe 3 De eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. HSV Waarschuwing tegen verdeeldheid. 1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. 2 Hebr. 5:12; 1 Petr. 2. 1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.. 2 En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets Bekijk en/of beluister online de lezing 1 Korinthe 3 (Vers voor vers) van Calvary Chapel Haarlemmermeer

Bijbelboek van Korinthiërs - Bijbelstudie

1 Korinthe 13 wordt alom bezongen als hét loflied op de liefde. En ja, wat Paulus hier over de liefde zegt, is mooi en positief. Maar de reden van zijn betoog is allesbehalve positief. Het is eigenlijk best triest dat de apostel op deze manier de Korinthiërs terecht moet wijzen. En over hun hoofden heen misschien wel velen in onze tijd. Hoe dan ook, er valt veel uit te leren Bijbelstudie over 1 Korinthe 3 online. Een uitleg door vers voor vers door de Bijbel heen te gaan en zoveel mogelijk aan de hand van de Bijbel zelf 1 Korintiërs 15. De kern van het goede nieuws van Jezus 1 Broeders en zusters, ik wil jullie herinneren aan het goede nieuws dat ik jullie heb verteld. Jullie hebben het geloofd en het is de basis van jullie leven geworden. 2 Jullie zijn door dat goede nieuws ook gered

Een Bijbelstudie: 1 Korinthe - refoforum

Bijbelstudie Korinthe 1 & 2. Korinthe 1 & 2. Bijbelstudies rondom het bijbelboek Korinthe vindt u bij Boeksjop Rinnah! In onze webshop zijn diverse boeken met studies over dit hoofdstuk van de bijbel verkrijgbaar. 2 resultaten binnen deze selectie. Apostelen Smith, Erik. voorraad onbekend. € 13,50 1 Korinthe 2. De apostel Paulus leert ons in de eerste 5. Verzen: - dat het best moeilijk is om het evangelie te. verkondigen (en ik was bij u in zwakheid, angst e In 1 Korinthe 12:4-11,28-31, Romeinen 12:4-8 en Efeze 4:11-13 vinden we een overzicht van de verschillende gaven die de Heilige Geest aan ons kan geven. De Heilige Geest geeft ons bij onze wedergeboorte één of meerdere van deze gaven Re: Een Bijbelstudie: 1 Korinthe Bericht door memento » Vr Apr 02, 2010 11:24 am Fjodor schreef: Verder vroeg ik me nog iets af, mede naar aanleiding van een andere discussie hier Er was veel verzet tegen zijn evangelieverkondiging. In Handelingen 18,1-11 is te lezen hoe dit is verlopen. Na veel tegenstand sprak de Heer rechtstreeks tot hem in een droom om hem te bemoedigen om door te gaan omdat het Gods plan was ook hier een kerk te laten ontstaan. Paulus woonde en werkte 1,5 jaar in Korinthe

 1. In 1 Korinthe 5:1-13 lezen we over een geval van hoererij in de gemeente te Korinthe. Er was in deze gemeente een man die samenleefde met de vrouw van zijn vader. Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo'n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. (1 Korinthe 5:1)
 2. 1. Wat deze zegen inhoudt (de Geest Die uit God is) 2. Waartoe deze zegen is gegeven (opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn) 1. Wat deze zegen inhoudt . De tekst is uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, waar hij anderhalf jaar heeft mogen werken
 3. Het is verstandig om eerst de evangeliën te lezen, als je pas tot geloof bent gekomen. Als je dat hebt gedaan, en je wilt verder, lees dan de Handelingen. Dat is een Bijbelboek dat vertelt over hoe de discipelen van de Heere Jezus het goede nieuws hebben verspreid in veel regio´s rond de Middellandse Zee.+ Lees mee
 4. Christelijke lectuur, bijbelstudies en lezingen. Over deze website. Deze site heeft de bedoeling goed en gezond bijbelstudiemateriaal aan te reiken aan allen die zich in Gods Woord willen verdiepen

Online Bijbelstudie. Naar de inhoud springen. Theo-Herbots-Bijbelstudie. Online Bijbelstudie. Menu. Blog; Home; De liefde 1 korintiërs 13. Deel met Uw Familie,Vrienden en Kennissen, zij zullen er U dankbaar voor zijn, THANKS Vorige bericht 1 Korinthe 13 Liefde in beweging. Bijbelstudie: DEEL 20: 1 Korinthe spreker: br. Rennie Schoorstra Gezegende dienst (let op dienst begint om 20:00 uur)! Onze website: www.baptistenamsterdam..

1 Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een ander, te recht gaan voor de onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen?. 2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan Lezen: als je het leesrooster volgt, heb je gisteren 1 Korinthe 14:26-40 gelezen. Vandaag lezen we 1 Korinthe 15:1-34. We hebben inmiddels uit 1 Korinthe geleerd dat we in de gemeente niet altijd op onze strepen moeten staan. Soms moeten we onze standpunten opzij zetten en liefde laten regeren - om zo de eenheid te bewaren Lezen: als je het leesrooster volgt, heb je zaterdag 1 Korinthe 1:1-17 gelezen. Vandaag lezen we 1 Korinthe 1:18-31. Dit is de eerste bijbelstudie over het nieuwe thema: samen kerk zijn. Aan de hand van dit thema lezen we de eerste brief aan de Korinthiërs 1 e Korinthebrief. Bijbelstudie Ommen. 13 September 2009. Drie soorten mensen. 1Kor 2:14 - 1Kor 3:4. Natuurlijke mens. Geestelijke mens. Vleselijke mens. 26-3-2011. 1

Home > Bijbelstudies. Resultaat 1-16 van de 36 resultaten wordt getoond. Bijbelstudie - 2 Korinthe € 6,50 In winkelmand; Bijbelstudie - Amos € 6,50 In winkelmand; Bijbelstudie - Daniël € 6,50 In winkelmand; Bijbelstudie. 1 letterlijke en practicale verklaring van het nieuwe testament 1 en 2 korinthe door matthew henry opnieuw uit het engelsch vertaald. vermeerderd met een voorrede van dr. h. bavinck tweede druk. uitgave van j. h. kok te kampen. stichting de gihonbron middelburg 201 Ten dienste van de prediking en voor persoonlijke Bijbelstudie, c.q. voor Bijbelstudiekringen. De rubriek 'Homiletica' bevat een aantal preken, voorafgegaan door enkele homiletische voordrachten. Als u gebruik wilt maken van deze rubriek, wilt u dan eerst de introductie lezen? in de reeks preken OT en NT zijn ook preken opgenomen voor doop- en avondmaalsdiensten en voor een huwelijksbevestiging Op deze pagina kunt u Bijbelstudies downloaden. Ds. N.P.J. Kleiberg - Bijbelstudie over Jozef Genesis 37: 12-36 (1) Genesis 39: 1-23 (2)..

1 Korinthiërs 7 - Nieuwe Testamen

 1. 1 Korinthe 6 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De Corinthiërs zagen daar geen probleem in. Paulus laat echter zien dat het lichaam, sexualiteit en het huwelijk heilige zaken voor God zijn en dat zijn kinderen daar op een God welbehaaglijke manier mee om horen te gaan
 2. Spreker Tekst Serie Toevoegdatum; Kand. D.C. Flapper: 1 Koningen 17:1 : 08-08-2008: Ds. L.M. Jongejan: Genesis 15:1 : 08-08-2008: Ds. M. van Kooten: Genesis 16:8-1
 3. 1 Korinthe 11 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) 1Cor.11:17-34 In dit gedeelte waarschuwt de apostel de Corinthiërs voor de gevolgen van de wantoestanden tijdens de avondmaalsviering. Nieuwe Bijbelstudies. Lukas 2
 4. 1 Korinthe 6:15 . 1 Korinthe 12:27 . 2 Korinthe 5:17 . 2 Korinthe 13:5 . Galaten 2:20 . Galaten 3:27 . Galaten 4:19 . Efeze 3:17 . Filippenzen 1:21 . 1 Thessalonicenzen 5:10 . Hebreeën 3:6 . De woorden 'in Christus', die in vele andere passages terugkomen, krijgen een nieuwe letterlijkheid wanneer ze gelezen worden in het licht van.
 5. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 1 Korinthe 1 (1 Korinthe 1:1) Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door den wi
 6. 1 Korinthe 1:1-31, Preken, luisteren, Online preken, Dienst gemist, Filadelfia Gemeente de Westereen, Evangelische preken, gemiste kerkdiensten, audio preken, Preken van 1 Korinthe 1:1-31, preek 1 Korinthe 1:1-3

Juist op dit punt - dat merkten we in de vorige bijbelstudie reeds op - waren de jonge christenen van Korinthe erg verdeeld. Zij waardeerden hun voorgangers en hun boodschap naar verkeerde maatstaven. Maar Paulus zet zijn bediening daar vierkant tegenover. 1 Korinthe 1, 17-25. Bijbelstudie ; 1 Korinthe 11 Facebook; Twitter; Aanmelden om dit te volgen . Volgers 0. 1 Korinthe 11. Door Michiel, 4 mei 2009 in Bijbelstudie. Nieuwe Bijbelstudies. 1 Petrus 1 & 2 . 2 Korinthe 3 . 1 Petrus 1 . Romeinen 8 - Wat is het Evangelie? Openbaringen 2 - Brief aan Pergamus . 2 Thessalonicenzen 3 . Meest gedownload. Mattheus 19 : Mattheus 6 : Opname en terugkomst van de Heere Jezus : Mattheus 27 : Zacharia deel 2 Samenkomsten info over de zondagse samenkomst; Sprekers 2021 ; Bijbelstudiedagen 3 maal per jaar een studiedag; Donderdagavond-Bijbelstudie om de 4 weken op donderdag; Opening seizoen 2014-2015 een impressie; Opening seizoen 2015-2016 ; Kerstdienst 201 1 Korinthe 4 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Download. Terug. Powered by jDownloads. Nieuwe Bijbelstudies. Lukas 2 . 1 Petrus 1 & 2 . 2 Korinthe 3 . 1 Petrus 1 . Romeinen 8 - Wat is het Evangelie? Openbaringen 2 - Brief aan Pergamus . Meest gedownload. Mattheus 19.

24/09 Marcus Evangelie 08/10 1 Korinthe 22/10 Marcus Evangelie 05/11 1 Korinthe 19/11 Marcus Evangelie 03/12 1 Korinthe 17/12 Marcus Evangelie. U bent van harte Zie de Bijbelstudie pagina voor de Powerpoint-presentatie, hand-out en vervolgstudie. De studie mag, zoals altijd, gratis worden doorgegeven aan anderen. Bijbelstudies Jongeren Bijbelstudie Geen stoffige studies, maar wel verdieping in de Bijbel. Geen lastige theorien, maar wel antwoorden op vragen. Samen de Bijbel onderzoeken en altijd de toepassing in de praktijk zoeken. Hieronder staan een aantal thema's voor interactief Bijbelstudie doen met jongeren 1 Korinthe 5 : 1-5. Als je dit wilt zien, en het voorgaande in gedachten houdt, lees dan de eerste 5 verzen van 1 Korinthe 5: 1 Men hoort ganselijk, dat er hoererij onder u is, en zodanige hoererij, die ook onder de heidenen niet genoemd wordt, alzo dat er een zijns vaders huisvrouw heeft

Bijbelstudie - 2 Korinthe aantal. In winkelmand. Categorie: Bijbelstudies. Beschrijving Beschrijving. De bijbelstudie is verkrijgbaar als brochure in A4-formaat. Gerelateerde producten. Bijbelstudie - De tien gebode Prof. Gijsbert van den Brink (Woerden) Zondag 24 september 2017, 9.30 uur Ichthuskerk Reeuwijk Schriftlezing: Genesis 17: 1 t/m 8, 2 Korinthe 1: 12 t/m 22. Tekst: 2 Korinthe 1:20 Geroepen gemeente van onze Heere Jezus Christus, Kunt u... Lees verder Bijbelstudie Per bijbelboek Korinthe 1 & 2. Korinthe 1 & 2. 11 resultaten binnen deze selectie. Korintiërs / 2 Wright, Tom. voorraad onbekend. € 17,95 . Bekijken. Paulus voor iedereen 1 korintiers Wright, Tom. voorraad onbekend. € 17,95 . Bekijken 1 Korinthe 8. Dit hoofdstuk voorgelezen (v): 1 De apostel beantwoordt nog een vraag aangaande het eten van afgodenoffer, en toont dat het niet genoeg is daartoe, dat men weet dat de afgod niets is. 5 En dat wij maar één God en één Heere hebben. 7 Dewijl daar vele zwakken zijn, die door zulk doen zouden aanstoot lijden. 10 En vrijheid. Vandaag in Bijbelstart lezen we 1 Korinthe 2 vers 6 tot en met 16. Paulus is een ware woordkunstenaar, dat zullen we nog vaker gaan zien als we zijn brieven gaan bestuderen. Vandaag heeft Paulus het..

Ds. C. Den boer - bijbelstudies (de prijs die bij de advertentie vermeld staat, geldt voor één boek) - boek 1: romeinen i - viii; deel 1 218 blz.; Voorhoeve - kampen; pb.; 7E druk; 2000 boek i 1 Korinthe 15:6-11 door ds J Geene. See more of Bijbelstudies on Facebook. Log I Home / Bijbelstudie / De schatkamer van 1 Korinthe. De schatkamer van 1 Korinthe

Preek over 1 Korinte 2:2 - Jos Doum

1 Het is waar: het heeft helemaal geen zin om op te scheppen. Maar als ik het dan toch doe, zal ik opscheppen over de dingen die de Heer me heeft laten zien. Ik zag ze vóór me als in een droom. 2 Ik weet van een gelovige die 14 jaar geleden werd meegenomen naar de derde. Afzender, geadresseerden, groet Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Sosthenes, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, #Joh. 17:19; Hand. 15:9; 1

1 Korinthe 12:1-27 - Gaven en Bedieningen van de GeestHet Bijbels wereldbeeld is een holle aarde - VlichthusDe restitutieleer - een creationistische variant

An error occurred during the transaction. Please contact the administrator 1 Korinthe 11:20-34 De eerste decennia van het christendom (12) : Frisse Wateren Handelingen 5 vers 1-16 Vers 1-11 In het geval van Ananias en Saffira hebben we een bewijs voor het feit, dat zelfs de onbeperkt werkzame kracht van.

de tweede brief aan de Korinthiërs Groeien in Geloo

 1. In overleg met de kringleden wordt een Bijbelstudie-boekje uitgekozen. We komen maandelijks bij elkaar op de 2e donderdag van de maand. Telkens heeft een ander kringlid de leiding Degene die de leiding heeft probeert de kern van het te behandelen gedeelte te vinden. Vervolgens worden de vragen die in het boekje staan behandeld
 2. 1 Korinthe Deel 3 Xii-Xvi (Onbekende bindwijze). Reeds vele jaren is ds. C. den Boer een van de vaste medewerkers van het radioprogramma 'De Bijbel..
 3. Beschrijving. 1 Korinthe deel 1 - 1 Korinthe 1-6. ISBN 90-297-1044-6. ds. C. den Boer. Paperback. 213 blz. Kok Voorhoeve, 1997, 2e druk. Gewicht: 300 gra
 4. 1 - 3 werkdagen Bestellen. David beter begrijpen Niels de Jong (Bijbel beter begrijpen) Een pakkende, begrijpelijke bijbelstudie over het leven van Jezus. Voor mensen die meer met de Bijbel bezig willen zijn. Toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen
 5. Korinthe 1 & 2. Over Boekhandel Smit. Al vanaf 1939 bevindt Boekhandel Smit zich op de Korte Tiendeweg 19 in Gouda

1 Korinthe 3 het Fundament / Bijbelstudies Nieuwe

 1. Brieven voor jou (2) 1 Korinthe (8-14 jaar) € 0.00 Deze serie biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger bij het gelezen gedeelte uit de Bijbel stil te staan
 2. Op zoek naar preek of serie preken over thema of Bijbelboek 1 Korinthe, kijk dan op Leespreken.nl. Luister mp3 of download PDF
 3. Boek Brieven voor jou (2) 1 Korinthe (8-14 jaar) € 0.00 Deze serie biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger bij het gelezen gedeelte uit de Bijbel stil te staan
 4. In 1 Korinthe 1 kondigt Paulus zichzelf aan als apostel en Sósthenes als schrijver van deze brief. Dat doet hij in de Naam des Heeren. Hij begroet de gemeente met een zegenwens in vers 3: Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Hij schrijft hoe verwonderd hij is over het heil dat de Heere in de gemeente werkt

Ad fontes! - 1 Korinthe

1 Korinthe 15 1 Korinthe 15. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 14 Profetie en talen. 14 1 Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren. 2 Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen,. Bijbelstudie uitgevoerd door zuster María Luisa Piraquive in Zwitserland. Datum: 21 juni 2019 Kerk van God Ministerieel van Jezus 21 February, 2020. Psalm 57 Deel 1 10 March, 2020. 1 Korinthe 2 - Deel 1. 26 February, 2020. Bijbelstudie uitgevoerd door zuster María Luisa Piraquive in Zwitserland. Datum: 21 juni 2019 Kerk van God. Bijbelstudie uitgevoerd door zuster María Luisa Piraquive. 1 Korinthe 2 Deel 2. 11 April, 2019. Bijbelstudie uitgevoerd door zuster María Luisa Piraquive. Vragen gesteld tijdens deze Bijbelstudie Datum: 11 Augustus 2018 Kerk van God Ministerieel van Jezus Christus Internationaal ZijnWoord.nl - Gods Woord dichtbij. Ruim 200 Bijbelstudies online, kort, duidelijk en toepasbaar. Zoek, lees en geef Gods Woord door 1 Kor.1:11 huisgenoten van Chloë bij Paulus op bezoek geweest, van hen hoorde hij over twisten in de gemeente, en andere dingen, zoals misstanden bij de viering van het Avondmaal en dat sommigen zeiden dat er geen opstanding bestond 3. Paulus had een brief uit Korinthe gekregen met vragen die hij moest beantwoorden (1 Kor.7:1) - inhoud van.

1 Korinthiërs 1 - Nieuwe Testamen

Online boekenkast voor uw bijbelstudie: grondtekst, vertalingen, exegese, concordantie, bijbelroosters, studietips, bijbelsoftware en nog veel mee 1 Korintiërs 13 De liefde. Zonder liefde is alles zinloos. 1 Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen. 2 Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets Bijbelverklaring en Bijbelstudie. Winkelmand bekijken Boer, ds. C. den - 1 Korinthe - deel 1 is toegevoegd aan je winkelmand. Resultaat 1-16 van de 106 resultaten wordt getoond Abma, ds. H.G. - Een eeuw geloven € 2,00 In winkelmand; Abma, ds. H.G. 1 Korinthe 13 1 Korinthe 13. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 12 Vele gaven, één Geest. 12 1 Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. 2 U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren

62

Bijbelstudie & Preken 1 Korinthe - Calvary Chapel

ds. D. Heemskerk - 1 Korinthe 2:1-5 Paulus wijst de gemeente van Korinthe erop dat hij uitsluitend gekomen is om Christus te prediken, en dien gekruisigd. Paulus doet dat op een eenvoudige manier, niet door ingewikkelde redeneringen te gebruiken of zich in wijsgerige discussies te begeven Bemoedigende Bijbelstudies voor dagelijks gebruik Tim Keller en Richard Coekin Schatgraven in de Bijbel - Dagelijks lezen in Rechters, Galaten en Efeziërs Tim Keller weet met zijn bijbelstudies de Bijbel midden in Lees meer. Prijs: € 17,50. ISBN: 9789051945645 Levertijd: 1 - 3 werkdagen. Bijbelstudie over 1 Kor. 10:23-33. Geschreven voor gezinskamp Someren II (2011). Met samenvatting en vragen. Kruis & Kroon - overzicht brief aan Korinthe. Prezi over indeling eerste brief aan de gemeente van Korinthe. Hemelvaart. Herdenken of verwachten Gij weet, dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heengetrokken, naar dat gij geleid werdt Bijbelstudie - Waarom wij lijde

1 Korintiërs 15 (NBV) - EO

Foto & Bijbeltekst op hout: 1 Korinthe 13:13. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Deze tekst komt uit de NBG51. Andere Bijbelvertalingen zijn ook mogelijk, geef dit dan aan bij de opmerkingen Bijbelstudie over verleiding - Matteüs 4_ 1-11 190,99 KB Bijbelstudie over verlies en gemis - Lucas 15_ 8 en 9 3,09 MB Bijbelstudie over vooroordelen - Johannes 9_ 1-7 975,34 KB. 1 Johannes 1 - Nieuwe Testament - Statenvertaling www.statenvertaling.ne Moeten we 1 Korinthe 11 vandaag de dag nog steeds letterlijk toepassen? Steeds weer heeft de eerste brief aan Korinthe het zwaar. Want het past niet meer, zoals men meent, in de culturele omgeving van de 21ste eeuw (dit dacht men echter ook al in de 19e en 20e eeuw ) Korinthia - Vakantie op Peloponnesos. Korinthia vakantie (Korinthe). Korinthia is een van de 7 prefecturen van Peloponnesos. >Het ligt in het noordwestelijke deel van de Peloponnesos, een klein deel hiervan is gelegen in Centraal-Griekenland (Griekse vasteland, Loutraki stad). Korinthia grenst in het westen met prefectuur Achaia, in het zuiden met de prefecturen van Argolis en Arkadia, in het.

Bijbelstudie en Uitleg De plaatselijke kerk (2/3) - 1

Hand-out bij de preek over 1 Korinthe 11: 2-16 (deel 2) Grote Kerk Sliedrecht, 25 november 2012, M. Klaassen Inleiding: '1 Kor. 11 bevat een aantal zaken die het tot een van de meest moeilijke en controversiële gedeelten in de Bijbel maakt' (T.R. Schreiner). 1 Korinthe 11: moeilijk en gevoelig. Moeilijk, want wat staat 1 Korinthe 9 Ds. C. den Boer / geen reacties. 12-10-2013, 12:38. Vraag. 1 Korinthe 9 staat eigenlijk op een vreemde plaats, als wij kijken naar de context. Hoofdstuk 8 gaat over de deelname aan offermaaltijden, hoofdstuk 10 is eigenlijk een vervolg 1 KORINTHE 6. 6. Rechtzaken tussen broeders. 1 Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een ander, te recht gaan voor de onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen? 2 # Matt. 19:28. Luk. 22:30. Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen

Doe dat tot Mijn gedachtenis Preek 1 Korinthe 11:23-26: En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed Hebreeën 1 vers 1-3 - Jezus Christus is de Zoon van God.mp3: 28.28 MB: 02. Hebreeën 1 vers 4 - 24 - Jezus Christus is hoger dan de engelen.mp3: 27.77 MB: 03. Hebreeën 2 vers 5-18 - Jezus Christus is de Zoon des mensen.mp3: 26.1 MB: 04. Hebreeën 3 - Jezus Christus is hoger dan Mozes.mp3: 34.34 MB: 05. Hebreeën 4 vers 1-13 - In Christus. Aan elke bijbelstudie zijn bovendien gespreksvragen toegevoegd voor bijbelstudiekringen. Mede daardoor is deze bijbelverklaring voor elke geïnteresseerde lezer toegankelijk. Recensie(s): Met dit derde deel heeft ds. C. den Boer (Nederlands hervormd-Gereformeerde Bond) zijn verklaring van het bijbelboek Korinthe afgerond

Schriftgeloof - Meditatie - RD

Bekijk winkelmand De schatkamer van 1 Korinthe is toegevoegd aan uw winkelmand. Bijbelstudie. Amos. Serie Kleine Profeten. Praktische bijbelstudies voor persoonlijke en gemeenschappelijke bezinning 2 Korinthe 1:8-18. Tekst: vers 11. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Meeleven Meeleven is van groot belang. Ik hoor geregeld van gemeenteleden die genoemd worden bij de voorbeden dat zij kaarten van gemeenteleden ontvangen. Soms van gemeenteleden die zij zelf niet kennen 26. Van alles vrij en allen dienstbaar 1 Korinthe 9:18-23 89 27. Strijden voor een onverderfelijke kroon 92 1 Korinthe 9:24-27 28. De Israëlieten als. Inhoud 1. God is getrouw 1 Korinthe 1:1-9 11 2. Niet in Paulus naam gedoopt 1 Korinthe 1:10-16 14 3. De dwaasheid der prediking 1 Korinthe 1:17-31 17 4. Jezus Christus, en Die gekruisigd 1. 1 En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, 2 en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, 3 en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben.. Bijbelstudie over Richteren 1 Enkele gedachten over Richteren 1 Bewuste gemeenschap met God. Jozua 24. Eerst enkele dingen uit het vorige boek, Jozua. In hoofdstuk 24 vinden we iets wat we als achtergrond mee kunnen nemen in onze overdenking van het boek Richteren

In 1 Korinthe 11 legt hij de vinger bij het feit dat men bij de zogenaamde 'liefdesmaaltijden' de armen helemaal voorbij ging en alleen aan zichzelf dacht. Tenslotte waarschuwt hij in 1 Korinthe 12 voor een hoogmoedig, godsdienstig individualisme door er prat op te gaan dat men verschillende gaven van de Heere heeft gekregen De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (vaak kortweg 1 Korintiërs genoemd) is een boek in de Bijbel, in het Nieuwe Testament.Het is een brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe, een havenstad in Griekenland.De brief is 16 hoofdstukken lang. Een onderwerp dat in deze brief uitgebreid aan de orde komt is de liefde.De brief werd geschreven in het Koinè-Griek 1 Korinthe 12 Jezus de Heere. In het artikel Jehovah en Jezus is 1! wordt uiteengezet dat de Naam Jehovah geërfd is door Jezus van Nazareth. Bij Zijn opstanding ontving Hij rechtmatig deze hoogste Naam, tezamen met de titel Christus (Messias in het Hebreeuws) Paulus vertrekt en komt aan in Korinthe. Wanneer hij daar arriveert, lezen we in 1 Korinthe 2 wat hij van zijn ervaring in Athene heeft geleerd: En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd

Jesaja 42 Deel 1 – Asuncion, PAR – Kerk Van God

Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden. 2 Korinthe 8: 1 Bijbelstudie bij Johannes 13:1-20 uit de Bijbel in Gewone Taal voor jongeren Deze bijbelstudie over Johannes 13:1-20 biedt materiaal voor tienerbijeenkomsten (gesprekskringen, studieavonden, vieringen) aan de hand van het verhaal van de voetwassing. De bijbelstudie bestaat uit vier onderdelen: 1 Bijbelstudies - 6023 1 Korinthe. Zie ook de hdst 2 3 1. zij niets wilden weten van Gods dienstknechten die hij nu juist als speciale gaven aan de Gemeente had geschonken: En hijzelf gaf sommigen als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraren

bijbelstudie 034 Boeken van het Nieuwe TestamentSchijf van Vijf voor geestelijk voedsel - Stichting Vlichthus

1 Korinthe 14 door: H. Chabloz 1 Korinthe 14 Voorwoord Dit hoofdstuk geeft soms ernstige moeilijkheden door het onderwerp van de gave der talen, waarover het ons lang onderhoudt. Deze moeilijkheden zijn onontwarbaar als men in deze gave niet hetzelfde feit ziet, dat verhaald wordt in Handelingen 2:1-13. O 1 Korinthe 10: 14-22. 24 november 2013. Opnieuw uitstapje na Daniel 1. Nu ook met terugblik op het avondmaal. Wat hebben bordeel bezoek en chocoladeletters met elkaar te maken? Ik zie een verband. Het een en het ander kan te maken hebben met Jezus volgen of niet. Bij bordeelbezoek is dat wel helder. Een volgeling [ (1 Korinthe 2:10) Daardoor, en door ons te verdiepen in Zijn Woord, leren wij Hem steeds meer en beter kennen. Zo mogen wij de kracht van Zijn opstandingsleven ervaren in ons persoonlijk leven van alle dag Heerlijk, even eruit en op vakantie gaan. Je hebt nu meer tijd voor rust en om tot God te komen. Maar er is in je koffer vast niet ruimte voor tientallen boeken, Bijbels en Bijbelstudieboeken. Gelukkig zijn er hele fijne apps voor Bijbelstudies. Wij verzamelden de meest handige Bijbelapps voor je Christus en de Gemeente (1 en 2 Korinthe) In de gemeente in Korinthe waren veel dingen niet in orde. Hoogmoed, strijdt, hoererij, trots op gaven (vooral op het spreken in talen) en nog veel andere dingen meer kenmerkten hen terwijl zij de kern: 'Jezus Christus, en Die gekruisigd' vergaten Dr. W.H. Gispen | bijbeluitleg | serie: Korte verklaring der Heilige Schrift | 1 Korinthe. Opnieuw uit den grondtekst vertaald en verklaard. Gebonden - J.H. Kok - Kampen - 1954 - 2e druk - 218 pag

 • Hierbij deel ik u mee of mede.
 • AMI Kappers Nijmegen.
 • Trouwen aan het water Limburg.
 • Uitleg keuringsrapport paard.
 • Shirt ontwerpen.
 • Wehkamp Vanilia sale.
 • Tv zenders belgië.
 • Hartfalen betekenis.
 • Facilitaire dienstverlening beroepen.
 • Procesevaluatie betekenis.
 • Trilplaat huren.
 • NBA standings 2016 2017.
 • Jaguar onderdelen Nederland.
 • Veldbed kopen Decathlon.
 • Volvo V40 carwow.
 • Hartige gevulde broodjes.
 • Culloden Moor.
 • Maan straal.
 • Zwemmen Mol.
 • Official Audi tuner.
 • Jennifer Connelly 2020.
 • BMW lampje remblokken.
 • Massadichtheid mandarijn.
 • Wat rijmt er op rood.
 • Peter van Ginkel Arnhem.
 • Eurom hogedrukreiniger accessoires.
 • Rad draaien spel Online.
 • Chalazion ooglid.
 • Vendetta betekenis.
 • Mijn kwaad bloed diagnose.
 • Jeugdcomplex Feyenoord.
 • BOSS verf kleuren.
 • Tellend vermenigvuldigen.
 • Sivhd discord.
 • Verwerkingstijd Rabobank.
 • 3D model from photos open source.
 • Tibia been.
 • Zoutwater platvissen.
 • Thyroxal.
 • Ds Uitslag preken.
 • Pelmolenpad Hoorn.