Home

Weeskamer wiki

Nederlands: ·organisatie belast met het overheidstoezicht op het beheer van de bezittingen van weeskindere

Nederlands: ·meervoud van het zelfstandig naamwoord weeskamer Weeskamers: logisch vervolg op DTB- en lidmaatregisters. Omdat het archief van de weeskamer minder omvangrijk is dan de notariële archieven of het rechterlijke archief, is het verstandig dit als eerste te raadplegen nadat u de doop‑, trouw‑, begraaf‑ en lidmaatregisters hebt doorgewerkt Biak-stad (Kota Biak) is de hoofdstad van het eiland Biak, een eiland van Indonesië.Meer dan de helft van de bevolking van het eiland woont hier. De stad telt ruim 60.000 inwoners. Het eiland ligt ten noorden van de provincie Papoea en ten noorden van het eiland Japen.. De stad heeft een grote rol gespeeld in de geschiedenis, ten tijde van de Nederlandse bezetting De Weeskamer in het Stadhuis aan de Grote Markt, tegenwoordig Secretariskam er genoemd. Het archief van de Weeskamer van Goes bestaat ruwweg uit twee gedeelten: de notulen van de vergaderingen van weeskamer, de 'weesboeken' met de weesakten en akten van voogdijstelling, en een enorme hoeveelheid van bijna 3000 boedelrekeningen en boedelinventarissen

weeskamer - WikiWoordenboek - Wiktionar

Geschiedenis. Het gebouw dateert uit de dertiende eeuw.Over de oudste bouwgeschiedenis van de Haagse grafelijke zalen is niet veel bekend. De bouw ervan is mogelijk al begonnen onder graaf Floris IV.Onder graaf Willem II van Holland werd begonnen met de bouw van de grote Ridderzaal. Het complex is voltooid onder graaf Floris V, vermoedelijk rond 1288 Het Binnenhof (historische naam: Hof van Holland) is een gebouwencomplex in het centrum van Den Haag, dat al eeuwenlang het middelpunt is van de Hollandse en Nederlandse politiek.Hier bevinden zich de Eerste en Tweede Kamer, de twee kamers die samen het parlement vormen, en een deel van de Raad van State, het orgaan dat over wetgeving adviseert en tevens dient als de hoogste bestuursrechter Biak is een eiland van Indonesië gelegen in de Geelvinkbaai in de Indonesische provincie Papoea, en tevens de hoofdstad van het eiland, Biak-stad.Biak vormt samen met Numfor en de Padaido-eilanden het Indonesische district (kabupaten) Biak-Numfur.Biak maakte in de periode 1948-1962 deel uit van Nederlands Nieuw-Guinea en vormde met bovengenoemde eilanden het district Schouteneilande Welkom op archieven.nl, waar u honderden kilometers archiefmateriaal kunt doorzoeken. U vindt hier: 88 deelnemende organisaties; meer dan 51.900 archieven en collecties met ruim 237 miljoen beschrijvingen van archiefstukke The Royal Palace of Amsterdam in Amsterdam (Dutch: Koninklijk Paleis van Amsterdam or Paleis op de Dam) is one of three palaces in the Netherlands which are at the disposal of the monarch by Act of Parliament.It is situated on the west side of Dam Square in the centre of Amsterdam, opposite the War Memorial and next to the Nieuwe Kerk.. The palace was built as a city hall during the Dutch.

Weeskamer Weeskamers werden opgericht om de rechten van minderjarige weeskinderen te beschermen. Wanneer één van de ouders overleed, moest hiervan aangifte worden gedaan bij de weeskamer. Bij inschrijving diende aangegeven te worden hoe de voogdij geregeld was. Werd er geen voogd aangewezen, dan benoemden de weesmeesters er een Weeskamers Vanaf 1625 functioneerden deze kamers om te zorgen voor de belangen van minderjarige weeskinderen en voor onbeheerde nalatenschappen van Europeanen en Chinezen De Boedelkamers hadden ongeveer dezelfde taak, maar dan voor Vreemde Oosterlingen die niet waren onderworpen aan de wetgeving voor Europeanen, en voor inlanders (in dienst van he.. Nederlands: ·ruimte waarin één of meer weefgetouwen staan opgesteld Het had niet veel gescheeld of de deur van de weefkamer in De Lebbenbrugge was enkele jaren geleden inderdaad dichtgegaan. Er viel niet meer te werken op de weefstoel uit 1687, die toe was aan grondige restauratie. [2] Mijn grootouders aan moederszijde woonden tot in 1930 in wat. Het Stadsarchief Amsterdam is het historisch documentatie- centrum van de stad Amsterdam met 50 kilometer archieven, een historisch- topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven Weeskamer - Bij de verlening van het stadsrecht behoorde het tot de taak van de overheid te zorgen voor weduwen en wezen. Daaruit groeide de Weeskamer, die in de 16de eeuw door de stichting van het Burgerweeshuis* werd ontheven van de zorg over de persoon der wezen, maar nog lang daarna belast bleef met het bewaren van al het weezegoed

A weeskamer is the orphan chamber, a government body responsible for overseeing the administration of the estates of (half) orphans. Weeskamers should not be confused with orphanages: they did not take care of the orphans, just the administration of the estates. Weeskamers existed in most parts of the Netherlands until 1810 Weeskamer van Batavia - Inventaris van het archief van de. Weeskamer In veel steden in het westen van ons land ontstonden vanaf de late middeleeuwen weeskamers, die belast waren met het overheidstoezicht op het beheer van de bezittingen van weeskinderen. Dit was ook het geval in Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Woerden

weeskamers - WikiWoordenboe

De staatboeken van de weeskamer van de Beemster bevatten aantekeningen over het beheer van de goederen. Het eerste boek is aangelegd in 1656. Daarin zijn uit een eerder boek overgenomen alle gegevens van weeskinderen van wie in dat jaar nog goederen ter weeskamer waren. Dossiers die in 1656 al afgesloten waren zijn hierin dus niet terug te vinden HANDSCHRIFT of copie van het oorspronkelijke uit 1593 tot ca. 1712. Formaat 33 x 21 cm. Betreft : 1. Ordonnantie vande Weeskamer Der Stad Delft lopend van 1593-1712. Aan het eind ondertekent door H.E. van Hoornbeek. 62 genummerde bladen = 124 pagina's. 2. Testament van Juffrouwe Clara van Sparwoude. (Copie) . Wa Eerst waren er vijf, sedert 1698 vier suppoosten aan de weeskamer verbonden, een getal dat in 1767 tot drie werd teruggebracht. Hoewel het ontstaan van de Weeskamer in Amsterdam niet nauwkeurig te duiden is, is zeker dat deze begin 1466 functioneert, hetgeen blijkt uit de datum van de oudst gedagtekende weeskamerkeur Weeskamer - betekenissen en gebruik van het woord. Nederlands woordenboek. Synoniemen en ander woord Weeskamer Veere. Om te weten wie de moeder was, kan men het best de boeken (of afschriften daarvan) van de weeskamer raadplegen. Een heel belangrijke hulpbron daarbij is (op het archief te raadplegen) het boek van A. Jonkheer, 'Index van 1576-1811 op de persoonsnamen van Gapinge' (Oostkapelle 1998/1999)

Nederlands: ·de directeur van een weeshuis· iemand die lid is van de weeskamer en over de wezen voogdij heef De weeskamer van de stad Groningen 1613-1811. / van Dijk, Barendina. Wolters-Noordhoff / Egbert Forsten, 1991. 424 p. Research output: Thesis › Thesis fully internal (DIV Onderzoeksgids Weeskamerarchieven. Weeskamers waren belast met het toezicht op het beheer van de bezittingen van minderjarige wezen. Bestuur Het bestuur bestond uit zogenaamde weesmannen of weesmeesters, die door het stadsbestuur werden benoemd

Video: Weeskamers - Zeeuws Archie

Biak-stad - Wikipedi

 1. Weeskamer - Archieven/collecties - Gemeentearchief
 2. Grafelijke zalen - Wikipedi
 3. Binnenhof (Den Haag) - Wikipedi
 4. Biak - Wikipedi

Archieven.n

 1. Royal Palace of Amsterdam - Wikipedi
 2. Weeskamers - definitie - Encycl
 3. weefkamer - WikiWoordenboek - Wiktionar

Inventarissen - Stadsarchief Amsterda

 1. Weeskamer - de betekenis volgens XYZ van Amsterda
 2. Dutch term - Weeskamer
 3. Weeskamer van Batavia - Inventaris van het archief van de
 4. Weeskamer - RH

Weeskamer en aanwezigheid van meerderjarige kinderen in

 1. H.E. van Hoornbeek / G. de Graaff - Ordonnantie vande ..
 2. Amsterdam Cultuur-Historische Vereniging, de vereniging
 3. Synoniemen van Weeskamer en ander woord for Weeskamer
 • Klimmen Nederland.
 • Wildmenu Veluwe.
 • Olieverf Schilderij stilleven.
 • Model release form.
 • Yellow Heart Snapchat.
 • Zelda Twilight Princess Wii ROM.
 • Fries paard.
 • Koelkast zonder vriesvak BCC.
 • Medicijn tegen trillende handen.
 • Bruce Banner strain.
 • Talgbultjes hoofdhuid.
 • Platina baar kopen.
 • WordPress Bootstrap theme.
 • The Elder Scrolls V: Skyrim.
 • Lawrence of Arabia Wikipedia.
 • Sensomotorisch betekenis.
 • Computer skins.
 • Keileem opduiking.
 • Warmtelamp boerenbond.
 • Indexering lonen 2018.
 • Beste supermotos.
 • JanSport Right Pack.
 • Werkenbij MMC.
 • Indonesisch gezegde liefde.
 • Diverticulitis behandeling.
 • Grove den ziektes.
 • Konijn inenten vanaf welke leeftijd.
 • Kleurplaten Hello Kitty afdrukken.
 • Visit Gent markten.
 • Stikstof formule.
 • Wallpaper laten maken.
 • Ben Kuiper Diabetes.
 • Leuke foto's van mensen.
 • E coupons 2020.
 • Soorten zonnepanelen.
 • MovieMeter Series.
 • Www keurmerkpersoonlijkeuitvaart nl beoordelingen.
 • Hippies ontstaan.
 • Filosofische vertelling betekenis.
 • XCW wrapping.
 • Cliff Richard 2019.